Sign our call to cancel all military exercises in Europe and the world after the corona outbreak

upprop14mars2020.png

Do you also want to sign our call to cancel all military exercises in Europe and the world after the corona outbreak?

Sign by following this link.

Share this post both in Sweden and elsewhere so as many as possible can help to:

  • Stop Defender 20, Aurora 20 and other large scale military exercises in Europe and elsewhere
  • End rearmament and invest in peace, welfare, health and the environment

Show that the present policies with increased military spendings are out of touch with today’s realities that we demand change.

In Swedish:

Vill du också skriva under vårt upprop om att ställa in alla militära övningar i Europa och på andra platser i världen i kölvattnet av coronakrisen?

Skriv under genom att klicka på denna länk.

Dela inlägget både inom och utanför Sverige så fler kan hjälpas åt att:

  • Stoppa Defender Europe 2020, Aurora 20 och andra storskaliga militära övningar i Europa och på andra platser i världen
  • Avbryt upprustningen och investera i fred, välfärd, hälsa och miljö

Visa att den nuvarande politiken med ökade militära utgifter inte har kontakt med dagens verklighet och att vi kräver förändring.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s